Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Cải cách hành chính
Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen...
Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 06/2/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.  
Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 09/3/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả...
Quyết định 600/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nướccủa Sở Lao động - Thương...
                Lý luận chính trị là hệ thống các tri thức về lĩnh vực chính trị, để thể hiện quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của một chính đảng, một giai cấp trong thực thi quyền lực chính...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 690.545
Truy cập hiện tại 6