Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/11/2021

Ngày 05/11/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 2838 về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 815.443
Truy cập hiện tại 38