Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Thông tin chỉ đạo, điều hành
            Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VI phường Phú Hậu là ngày hội thể thao lớn của địa phương.            * Là hoạt động có ý nghĩa, thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp thể dục...
Ngày 9/8/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1958 về Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng...
Ngày 9/8/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1958 về Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng...
Ngày 19/8/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 2059 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 27/8/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định 2126 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 136.986
Truy cập hiện tại 16