Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Hội nghị tập huấn CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2022
Ngày cập nhật 27/06/2022

* Sáng ngày 27.6.2022. Ban đại diện hội Người cao tuổi Tỉnh thừa thiên Huế mở lớp tập huấn Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025 cho Hội Người cao tuổi phường Phú Hậu.

- Tại hội nghị tập huấn triển khai một số nội dung:

+ Triển khai một số nội dung liên quan đến Kế hoạch số 351/QĐ-UBND ngày 28/11/2020 của UBND Tỉnh Thừa thiên Huế về triển khai Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của TTCP về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Tỉnh.

+ Một số kỹ năng tự giúp nhau trong một gia đình nhiều thế hệ và cộng đồng.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 302.475
Truy cập hiện tại 115