Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 10 NĂM XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2019
Ngày cập nhật 21/09/2019
Sáng ngày 19/9/2019, UBND phường Phú Hậu tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019; Nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân giai đoạn 2009 – 2019; Đồng thời để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân; từ đó, động viên các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã Khen thưởng 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

Đồng chí Hoàng Văn Nhân - Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố Huế trao bằng khen cho đại diện các tập thể 

Đại diện lãnh đạo địa phương trao bằng khen cho các cá nhân

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 380.398
Truy cập hiện tại 2