Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tiếp tục triển khai sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên mạng Internet CPnet
Ngày cập nhật 15/03/2023

Chiều 23/02/2023, đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị để nghe đại diện lãnh đạo 36 phường, xã báo cáo việc triển khai, sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên mạng Internet CPnet. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, UBKT, Văn phòng Thành ủy và hơn 70 đồng chí là bí thư, phó bí thư thường trực, văn phòng đảng ủy các đơn vị.

 Qua gần 4 tháng triển khai thực hiện, việc sử dụng Phần mềm quản lý văn bản bước đầu mang đến những kết quả tích cực; giúp liên thông văn bản, duy trì kết nối mạng diện rộng cơ quan Đảng để gửi và nhận văn bản đến các cơ quan, đơn vị; hỗ trợ trong công tác quản lý và điều hành tác nghiệp tại các cấp ủy, địa phương bảo đảm hiệu quả; góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và tránh tình trạng thất thoát văn bản,...

   Trên cơ sở tính năng và lợi ích đem lại, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, người đứng đầu các đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh và thực hiện nghiêm túc việc sử dụng, quản lý điều hành, gửi, nhận văn bản điện tử trên Phần mềm, góp phần đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao công tác cải cách hành chính trong các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Thành phố.
   Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, nguồn lực của từng địa phương và các nghị quyết, chương trình,… của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp sát hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong năm 2023.
 
Nguồn: huecity.gov.vn (Văn phòng Thành ủy Huế)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 753.536
Truy cập hiện tại 27