Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
KỲ HỌP THỨ TÁM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ HẬU KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày cập nhật 26/06/2024

Căn cứ Khoản 2 Điều 80 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung năm 2019. Vào ngày 26/6/2024 HĐND phường khoá VI nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tám. Đây là kỳ họp giữa năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND phường.

* Về phía Đại biểu HĐND thành phố gồm có:

1. Ông Trần Quốc Phong: Thành ủy viên –  Phó Chủ nhiệm UBKT thành ủy Huế, Đại biểu HĐND thành phố Huế

2. Bà Trương Nhị Phương: Phó Trưởng Ban KTXH - HĐND thành phố Huế, Đại biểu HĐND thành phố Huế

* Về phía lãnh đạo địa phương gồm có:

1. Ông Trần Văn Phương: Bí thư Đảng uỷ phường

2. Ông Huỳnh Văn Đạm: Phó bí thư thường trực Đảng uỷ, chủ tịch Hội đồng nhân dân phường

3. Ông Đặng Hữu Thiên: Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường

4. Bà Phan Thị Hoàng Anh: Chủ tịch uỷ ban mặt trận tổ quốc việt nam phường

cùng với sự có mặt của các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường, đại diện Đội thuế số 3, Công an, Trưởng các đoàn thể phường, Trường học, Trạm y tế phường và 20 vị đại biểu HĐND phường khoá 6 nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị đã thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:

* Các báo cáo, tờ trình của UBND phường:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo quyết toán ngân sách và tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2023.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

- Thông qua tờ trình về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023.

- Thông qua tờ trình về phương án sử dụng nguồn tiền sử dụng đất chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024.

- Thông qua Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường.

  - Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 và các ý kiến tồn đọng.

* Các báo cáo của Ban Kinh tế – Xã hội:

- Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực kinh tế và thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2024, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo thẩm tra về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023.

- Báo cáo thẩm tra về phương án sử dụng tiền sử dụng đất chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024.

- Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện quyết toán ngân sách năm 2023.

* Các báo cáo của Ban Pháp chế:

- Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực Pháp chế 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường Phú Hậu.

- Báo cáo thẩm tra về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 và các ý kiến tồn đọng.

* Thông báo Của UBMTTQVN phường:

- Thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và kiến nghị của UBMTTQVN phường đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND phường.

* Các báo cáo, tờ trình không trình bày tại kỳ họp (các đại biểu tự nghiên cứu trước để tham gia thảo luận):

 - Báo cáo hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND phường 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 - Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, khóa VI.

- Báo cáo hoạt động của Ban kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

- Tờ trình dự kiến chương trình giám sát của HĐND phường năm 2025.

 Sau đây, một số hình ảnh tại Kỳ họp.

 

 

                                                                                                                NGUỒN: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 815.409
Truy cập hiện tại 35