Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Nhiệt liệt chào mừng ngày Bầu cử Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày cập nhật 16/08/2022

Nhiệt liệt chào mừng ngày Bầu cử Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/8/2022; đây là ngày mà nhân dân được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Tổ dân phố là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, công tác giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Chất lượng, kết quả hoạt động của Tổ dân phố phụ thuộc nhiều vào chất lượng, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác và việc lãnh chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, công tác phối kết hợp của BCTMT và các chi hội đoàn thể tại Tổ dân phố.

Với ý nghĩa đó, cuộc bầu cử Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 là cuộc vận động chính trị sâu rộng trong cán bộ và nhân dân ở cơ sở nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân tại địa phương; nhân dân lựa chọn những người có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, lối sống lành mạnh, được nhân dân tín nhiệm lãnh đạo mọi hoạt động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn Tổ dân phố.

Việc tiến hành bầu cử Tổ Trưởng Dân phố lần này nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của Tổ dân phố trên địa bàn phường; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bầu cử Tổ trưởng dân phố phải được tiến hành dân chủ, công khai; đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, đúng quy trình, tiêu chuẩn nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo được vai trò, vị trí, cơ sở pháp lý cho Tổ trưởng dân phố quản lý, điều hành thật sự có hiệu quả hơn.

Cuộc bầu cử Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 được tiến hành vào ngày Chủ nhật 28/8/2022, theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Bầu cử trực tiếp là cử tri đại diện hộ gia đình trực tiếp bỏ phiếu bầu ra Tổ trưởng dân phố.

Nguyên tắc bầu cử trực tiếp đòi hỏi cử tri đại diện hộ gia đình phải tự mình bỏ lá phiếu vào hòm phiếu, không được nhờ người khác bầu thay.

Trường hợp ốm đau, già yếu không đi lại được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri thực hiện việc bầu cử.

Mỗi cử tri chỉ bỏ một phiếu bầu.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 200.737
Truy cập hiện tại 16