Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2021-2030
Ngày cập nhật 03/07/2020

Thực hiện Kế hoạch số 2738/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND thành phố Huế về tổ chức hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của thành phố giai đoạn 2011-2020. Ngày 30/6/2020, UBND phường Phú Hậu đã tố chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

Qua hội nghị đã tặng giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Ông Đặng Huỳnh Quốc - CT UBND phường phát biểu tại hội nghị

Bà Đặng Thị Thanh Huyền - PCT UBND phường phát biểu tại hội nghị

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 380.404
Truy cập hiện tại 8