Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Thông tin tuyên truyền
Ngày 31 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/2020/QĐ-TTg quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo...
Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết...
Ngày 10/01/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về công tác triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2020 địa bàn thành phố Huế.  
Ngày 19/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch phát động, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 8