Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày cập nhật 20/02/2024

- Ngày 26/01/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là Đề án).

- Thời gian lấy ý kiến từ ngày 26/02 - 02/3/2024 bằng hình thức phát phiếu theo hộ gia đình. Đối tượng cử tri lấy ý kiến là công dân đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại địa phương từ đủ 18 tuổi trở lên, tính từ thời điểm từ ngày 24/01/2024 trở về trước.

- Phạm vi, nội dung lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo Mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri tương ứng với danh sách các xã, phường, thị trấn.

+ Cụ thể:

- Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ lấy ý kiến cử tri tại 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về phương án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế và tên gọi mới sau khi thành lập thành phố là Thành phố Huế.

- Đề án chia thành phố Huế hiện hữu để thành lập thành 02 Quận phía Bắc và Quận phía Nam sẽ lấy ý kiến cử tri tại 36 xã, phường thuộc thành phố Huế về phương án chia thành phố Huế hiện hữu thành 02 quận: Quận Phú Xuân (quận phía Bắc) và Quận Thuận Hóa (quận phía Nam).

- Đề án sắp xếp, thành lập các quận, thị xã, huyện sẽ lấy ý kiến tại 79 đơn vị hành chính cấp xã và Đề án sắp xếp, thành lập các phường, thị trấn, xã của các quận, thị xã, huyện sẽ lấy ý kiến tại 28 đơn vị hành chính cấp xã.

- Mục đích nhằm tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với các đơn vị hành chính có liên quan, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật; thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về sự cần thiết thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đến mỗi cử tri. Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 690.567
Truy cập hiện tại 5