Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
KỲ HỌP THỨ BẢY HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ HẬU KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày cập nhật 29/12/2023

Căn cứ Khoản 2 Điều 80 Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Vào chiều ngày 26/12/2023, Thường Trực HĐND Phường Phú Hậu tổ chức và triệu tập Kỳ Họp Thứ Bảy, Khoá VI, Nhiệm kỳ 2021-2026, đây là kỳ họp cuối năm 2023 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh Tế - Xã Hội năm 2023, xây dựng kế hoạch phát triển Kinh Tế - Xã Hội năm 2024 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND phường.

- Về dự kỳ họp HĐND Phường có:

1. Bà Lê Thị Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

2. Bà Trương Nhị Phương: Phó Trưởng Ban KTXH - HĐND thành phố Huế, Đại biểu HĐND thành phố Huế

- Về phía lãnh đạo địa phương:

1. Ông Đặng Hữu Thiên, PBT Thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND Phường

2. Ông Vương Hưng Hùng, PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND Phường,

3. Trưởng các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn phường

cùng với sự có mặt của 20 vị đại biểu HĐND Phường.

🌸 Tại Kỳ họp đại diện lãnh đạo UBND Phường đã thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp như:

+ Báo cáo tình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế Xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội năm 2024, báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023.

+ Thông qua tờ trình và dự toán NS năm 2024

+ BC kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

Đại diện các Ban của HĐND Phường đã thông qua các Báo cáo thẩm tra của các Ban và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND Phường.

🌸 Ông Đặng Hữu Thiên, PBT Thường Trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND Phường đã đại diện HĐND Phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của bà Lê Thị Thanh Bình Ủy viên Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố nhằm thực hiện hiện thắng lợi Nghị quyết Kỳ họp lần thứ Bảy HĐND Phường khóa VI đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh tại Kỳ họp lần thứ Bảy, HĐND Phường Khoá VI, NK 2021-2026.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 690.564
Truy cập hiện tại 3