Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
TUYÊN TRUYỀN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHÚ HẬU
Ngày cập nhật 22/08/2022

Từ ngày 8/8 đến ngày 12/8 Công ty cổ phần Môi trưởng và Công trình Đô thị Huế đã tiến hành lắp đặt 03 điểm cụm thùng rác phân CTRSH tại nguồn trên địa bàn các Phường trong chương trình phân loại CTRSH tại nguồn đợt 1 được áp dụng trên địa bàn. Chất thải rắn sinh hoạt được các hộ gia đình phân thành 03 nhóm gồm: nhóm chất thải nguy hại, nhóm chất thải tái chế tái sử dụng và nhóm chất thải còn lại. Đối với nhóm chất thải nguy hại và nhóm chất thải tái chế tái sử dụng, các gia đình mang đến các điểm lưu chứa mới được lắp đặt trên địa bàn và bỏ vào các thùng theo quy định:

🔶Màu cam : thùng chứa chất thải nguy hại.

◽️ Màu trắng: thùng chứa rác tái chế tái sử dụng.

🔘 Màu xám: thùng chưa rác thuỷ tinh. ( ngoài ra còn có ngăn chứa bóng đèn)

🟢 Đối với nhóm chất thải sinh hoạt còn lại, Công ty tiếp tục thu gom theo phương thức, thời gian, lộ trình như hiện nay.

🟢 Từ 25.8.2022, các trường hợp không thực hiện đúng quy định về phân loại rác tại nguồn sẽ bị xử phạt từ 500.000₫ đến 1.000.000₫ 📢📢

PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - MANG LẠI KINH TẾ CHO CHÍNH MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG HƯỚNG ĐẾN NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 200.731
Truy cập hiện tại 10