Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/05/2020

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế v/v ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 5