Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Thông tin tuyên truyền
Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN Phường Phú Hậu Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9 (1945 - 2021)
Thực hiện thông báo số 4611/UBND-YT ngày 31/7/2021 của UBND TP Huế về việc Quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp trong công tác phòng chống dịch COVID19, UBND phường Phú Hậu đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch...
Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn...
Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn...
QUYẾT ĐỊNH số 580/QD-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Ngƣời có công thuộc phạm vi chức năng quản lý...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 76.730
Truy cập hiện tại 8