Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Thông tin tuyên truyền
QĐ số 892/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa hiện địa cấp xã
Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế v/v ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết...
Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 24/02/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 666/KH-UBND phát huy danh hiệu thành phố Huế - thành phố Văn hóa ASEAN.    
Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2498/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp sử dụng thông tin, dữ liệu thu được từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh để xử phạt vi phạm về trật tự an toàn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 2