Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Thông tin tuyên truyền
Ngày 24/02/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 666/KH-UBND phát huy danh hiệu thành phố Huế - thành phố Văn hóa ASEAN.    
Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2498/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp sử dụng thông tin, dữ liệu thu được từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh để xử phạt vi phạm về trật tự an toàn...
Ngày 31 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/2020/QĐ-TTg quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo...
Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết...
Ngày 10/01/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về công tác triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2020 địa bàn thành phố Huế.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 11